Projekty regionalne

 

 

„WIEJAK” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacji w firmie Wiejak Sp. z o.o.”.

Projekt dotyczy wdrożenia wyników własnych prac B+R. Przeprowadzone prace B+R doprowadziły do opracowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Salą Operacyjną (Smart Room). Projekt zakłada wykonanie oprogramowania na podstawie wyników prac B+R i jego implementację w demonstracyjnej sali operacyjnej firmy Wiejak Sp. z o.o. gdzie prezentowany będzie potencjalnym klientom.

 

Cel główny:

Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie Wiejak Sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu do oferty firmy innowacyjnego produktu – Sali operacyjnej z zaimplementowanym Zintegrowanym Systemem Zarządzania (Smart Room).

 

Cele szczegółowe:

 • Wdrożenie technologii opracowanej w firmie Wiejak Sp. z o.o. do końca grudnia 2019 roku.
 • Rozpoczęcie sprzedaży innowacyjnego produktu począwszy od IV kwartału 2019 roku.
 • Wzrost konkurencyjności firmy Wiejak Sp. z o.o. i pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym począwszy od grudnia 2019 roku.
 • Wdrożenie 1 nowego produktu dzięki wdrożonym wynikom prac B+R w 2019 roku przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o.
 • Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2019 roku.
 • Wprowadzenie 1 innowacji przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2019 roku.
 • Wprowadzenie jednej innowacji produktowej przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2019 roku.

 

Planowane efekty:

 • Liczba nowych produktów/technologii udoskonalonych dzięki wdrożonym wynikom prac B+R – 1 szt.
 • Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 1 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji – 1 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.

 

Wartość projektu: 807 003.00 zł

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 473 244.93 zł

 


 

 

„WIEJAK” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie technologii produkcji paneli wyoblających naroża wewnętrzne oraz nowego produktu - bramy rolowanej na boki wraz z technologią jego wykonania w firmie Wiejak sp. z o.o.”.

Projekt polega na wdrożeniu technologii taniej i prostej produkcji paneli wyoblających naroża wewnętrzne oraz nowego produktu - bramy rolowanej na boki wraz z technologią jego wykonania w firmie Wiejak sp. z o.o. W tym celu planowany jest zakup Lakierni proszkowej.

 

Cel główny:

Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie Wiejak Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu technologii produkcji bramy szybkobieżnej i paneli ściennych i sufitowych do końca listopada 2018 roku.

 

Cele szczegółowe:

 • Wdrożenie technologii opracowanej w firmie Wiejak Sp. z o.o. do końca listopada 2018 roku.
 • Rozpoczęcie masowej produkcji bramy i paneli począwszy od listopada 2018 roku.
 • Wzrost konkurencyjności firmy Wiejak Sp. z o.o. i pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym począwszy od listopada 2018 roku.
 • Wyeliminowanie konieczności korzystania z usług podwykonawców w zakresie malowania elementów stalowych poprzez zakup malarni proszkowej do końca listopada 2018 roku.
 • Wdrożenie 2 nowych produktów udoskonalonych dzięki wdrożonym wynikom prac B+R w 2018 roku przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o.
 • Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2018 roku.
 • Wprowadzenie 3 innowacji przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2018 roku.
 • Wprowadzenie jednej innowacji procesowej przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2018 roku.
 • Wprowadzenie dwóch innowacji produktowych przez firmę „Wiejak” Sp. z o.o. w 2018 roku.

 

Planowane efekty:

 • Liczba nowych produktów/technologii udoskonalonych dzięki wdrożonym wynikom prac B+R – 2 szt.
 • Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 2 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji – 3 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 2 szt.

 

Wartość projektu: 615 000.00 zł

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 289 500.00 zł

scroll-topdo góry

Wiejak Med

Wiejak Med

Wiejak Med
Mechform

Mechform

Mechform
Komory chłodnicze

Komory chłodnicze

Komory chłodnicze
Odwodnienia

Odwodnienia

Odwodnienia
Odbojnice

Odbojnice

Odbojnice
Drzwi gazoszczelne

Drzwi gazoszczelne

Drzwi gazoszczelne
Architektura

Architektura

Architektura
Serwis

Serwis

Serwis